en-UStr-TR
19 Ocak, 2017
   
Projeler Projeler 21iarefgii

KEP-2 – Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması II Operasyonu (MEB)

Operasyon mal ve hizmet alımı ile hibe programından oluşmaktadır. Hizmet sözleşmesi Mart 2015’te başlamış olup Şubat 2017’de tamamlanacaktır. Yaklaşık 4,5 milyon Avro olan bu bileşen kapsamında,

15.000 Eğitim personelinin, Kız Çocuklarının Okula Devam Oranının Arttırılması amacıyla eğitilmesi,

1.500 kişiden oluşan Bölgesel Ziyaret Timinin oluşturulması ve bunlara eğitim verilmesi,

15 pilot şehir için 15 eylem planının hazırlanması,

3.000 veli ile 5.000 öğrenciye (toplam 8000 katılımcı), okula devam etmeme nedenleri üzerine anket düzenlenmesi,

3600 öğrencinin, okula devam konusunda bilinçlendirilmesi,

5100 velinin, okulların eğitimi ve öğrencilere sundukları fırsatlar, imkanlar konularında bilgilendirilmesi,

2400 velinin 120 toplantı ile bilgilendirilmesi,

Rehberlik hizmetleri konusunda 6000 öğretmenin eğitilmesi,

3200 öğrenci ve velinin Mesleki Eğitim Konusunda bilgilendirilmesi,

3000 öğrencinin, okula devam edemediği süre içerisinde kaybı olan toplam 18.000 saat telafi kursunu alması ve

6500 katılımcıya yeni açılan yatılı okulların tanıtılması faaliyetlerine devam edilmektedir.

Yaklaşık 2,5 milyon Avro olan 9 lotluk Mal Alımı bileşeniyle 8 pilot ilimizde 13 yatılı okulumuz tefriş edilmiş ve ortalama 3.900 öğrencimizin faydalanması sağlanmıştır.

Hibe programı kapsamında ise toplam bütçesi yaklaşık 9,6 milyon Avro olan 46 hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Her biri ortalama 200 bin Avro bütçeyle ortalama 12 ay sürecek bu projelerle aşağıdaki hedeflere yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek ve bunlarla ilgili sayısal göstergelere ulaşılacaktır:

orta öğretime erişen kız öğrenci sayılarının artırılması;

okul terk sayılarının azaltılması;

ortaöğrenimden veya mesleki-teknik eğitimden mezun olan kız öğrenci sayısının artırılması;

kızlarını okula göndermeleri için aile ve ebeveynlerin eğitilmesi, şartlı nakit transferleri ve yurt gibi imkanlar konusunda bilgilendirilmesi; ikna edilmek üzere ayrı ayrı ziyaret edilmesi;

okulların ve yurtların  teçhiz edilmesi;

eğitim personeline ve sosyal taraflara özellile mesleki rehberlik hizmetleri alanında eğitimler verilmesi;

yerel idareler, işletmeler, okullar, sosyal taraflar (örneğin sendika, ticaret odası) ve sivil toplum kuruluşları (örneğin dernekler, vakıflar) arasında, kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması kapsamında, işbirliğini geliştirecek ve birlikte çalışmayı öngören protokollerin imzalanması,

okullaşma ve okula devam oranlarının artırılmasına yönelik yerel düzeyde eylem planlarının geliştirilmesi…

Web adresi: http://kizlarinegitimi.meb.gov.tr/

Projeleri incelemek için buraya tıklayınız.

Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright 2017 by DotNetNuke Corporation