en-UStr-TR
24 Ocak, 2017
   
Projeler Projeler 13preii

KİTUP-2 – Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu (SGK)

3 bileşenden oluşan operasyonda hizmet alımının bütçesi 3,1 milyon Avro olup proje Haziran 2014’te başlamış ve Haziran 2016’da tamamlanması öngörülmektedir. Yaklaşık 1,5 milyon Avro tutarında 2 Lotluk mal alımı projesi tamamlanmıştır. 10,5 milyon Avro tutarındaki hibe programında ise 40 adet  hibe projesinin uygulanmasına Mart 2016 itibariyle başlanmıştır.

Devam eden teknik yardım projesinde, sektörel kılavuzlar, eğitimler ve inceleme gezileri yoluyla merkezi ve yerel düzeyde SGK’nın yönlendirme ve teftiş kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Diğer  bir amaç da Akademik Danışma Kurulu’nun kurulması ve bölgesel analizler yapılması yoluyla kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi konusunda SGK’nın merkezi düzeydeki politika oluşturma kapasitesini güçlendirmektir. Ayrıca hedef gruplara göre özelleştirilmiş iletişim faaliyetleri aracılığıyla kayıtlı istihdamın önemi konusunda kamuoyunun farkındalığının yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

36 Sektöre yönelik rehber hazırlandı.

1229 Denetmen, Müfettiş ve Kontrolör eğitildi.

Bürokrat, Hakim, Akademisyen, STK ve Uluslararası Kuruluşların Temsilcilerinden oluşan Akademik Danışma Kurulu kuruldu.

Farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında 2.220 muhtar, öğrenci ve medya personeline ulaşıldı.

30.000 görünürlük materyali dağıtıldı.

Kayıtdışı istihdamın fazla olduğu sektör ve bölgelere yönelik Bölgesel Analiz çalışmalarına başlandı.

 

Mal Alımı kapsamında,

80 ilde 2000 tablet denetmenlere ve müfettişlere mobil denetim yapabilmeleri için dağıtıldı.

35 Laptop ve 35 yazıcı il müdürlüklerine dağıtıldı.

28 İl Müdürlüğüne panelvan şeklinde 35 Mobil Denetim Aracının dağıtımı yapıldı.

Hibe Programı henüz başlamamıştır.

Web adresi: www.kit-up.net

Projeleri incelemek için buraya tıklayınız.

Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright 2017 by DotNetNuke Corporation