en-UStr-TR
24 Ocak, 2017
   
Projeler Projeler 12career

KARIYER - Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli – (Trakya Kalkınma Ajansı) 

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde mezun ve öğrenimi devam eden üniversite öğrencilerinin iş yaşamına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla 3 devlet üniversitesindeki kariyer geliştirme merkezlerinin kapasitelerinin artırılması, bölgesel iş gücü piyasası analizlerinin yapılması, İKG strateji planları ve üniversitelere yönelik eylem planlarının hazırlanması, kariyer hizmetlerinin verilmesi, işletme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin öngörüldüğü operasyonda ihaleleri tamamlanma aşamasında olan 3 milyon Avroluk teknik yardım sözleşmesi ve mal alım sözleşmesinin Aralık 2015’de imzalanması öngörülmektedir.
Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright 2017 by DotNetNuke Corporation