en-UStr-TR
24 Ocak, 2017
   
Projeler Projeler PYE-TR

ÖNCELİK EKSENİ: İSTİHDAM


 GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ OPERASYONU-1


BİLEŞENLER HAKKINDA KISA BİLGİLER


• Tedbir 1.2: Gençlerin istihdamının artırılması

• Operasyon: Genç İstihdamının Desteklenmesi

• Operasyon Faydalanıcısı: Türkiye İş Kurumu (Operasyonel Anlaşma imza tarihi: 21 Aralık 2009)

• Toplam Bütçesi: € 26 Milyon (% 15 ulusal katkı dahil)

• Uygulama Yeri: 12 NUTS-II Bölgesi - 43 İl ve Ankara

• Bileşenleri: Hizmet - Hibe

• Bileşen Bütçeleri: Hizmet: 2 Milyon € – Hibe: 24 Milyon €

• Operasyon Web Sitesi:www.gencistihdami.net
BİLEŞENLER HAKKINDA KISA BİLGİLER


HİZMET BİLEŞENİ

Özel Hedefler:

• İŞKUR ve tüm ilgili paydaşların aşağıdaki hususlarda desteklenmesi

• Gençlerin istihdam edilebilirliğini artırma

• Gençlerin girişimciliğini artırma

• Gençler için işbaşı eğitim ve staj imkanlarının artırılması


HİBE BİLEŞENİ

Özel Hedefler:

• Gençlerin istihdamını ve girişimciliğini desteklemek amacıyla yerel yönetimler, işçi ve işveren örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve şirketler (iştirakçi olarak) gibi ilgili aktörlerin tamamlayıcı faaliyetleri arasında sinerji yaratmak

• Yerel yönetimler, işçi ve işveren örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve şirketler (iştirakçi olarak) gibi ilgili aktörlerin genç istihdamı ve girişimciliğini artırmak amaçlı faaliyetlerini desteklemektir

Desteklenen Proje Sayısı: 127

Uygulama Dönemi: Aralık 2010-Aralık 2011

Tüm Projeleri İncelemek İçin Tıklayınız...

PYE - Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (İŞKUR)

(www.gencistihdami.net)

Ülkemizde gençlerin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla tasarlanmıştır. Operasyonun toplam bütçesi 26 milyon avrodur.

Operasyon iki bileşenden oluşmaktadır. Gençlerin iş bulmalarına ve kendi işlerini kurmalarına destek sağlamak amacıyla 2011-2013 yılları arasında 2 milyon avroluk bir bütçe ile Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Teknik Destek Projesi yürütülmüştür. Bu kapsamda,

 • Genç Girişimciliğinin Desteklenmesi (YES) Modeli geliştirilmiş ve pilot çalışmalar yapılmıştır.
 • Üniversiteler ve İŞKUR İl Müdürlükleri iş birliğiyle gençlere yönelik “Kariyer ve Girişimcilik Günleri” düzenlenmiştir.
 • Büyüme merkezlerindeki sektörlerin durumuna ilişkin raporlar hazırlanmıştır.
 • Gençlere 6 bin 850 adet İnteraktif Girişimcilik El Kitabı dağıtılmıştır.
 • 407 genç YES Modeli kapsamında sağlanan girişimcilik eğitimlerinden yararlanmış, eğitimlerini başarı ile tamamlayan 297 katılımcı sertifika almaya hak kazanmıştır.
 • 96 genç girişimci adayına birebir koçluk/danışmanlık hizmeti verilerek iş planı hazırlamalarına destek sağlanmıştır.
 • İş planı hazırlayan 5 genç katılımcı KOSGEB’den aldıkları hibeler aracılığıyla Mardin, Malatya, Sivas ve Kahramanmaraş’ta kendi işletmelerini kurmuştur.
 • 132 İş ve Meslek Danışmanına girişimcilik eğitimleri verilmiştir.
 • Staj ve iş başı eğitim sağlayabilecek bin 367 potansiyel şirketin katılımıyla iş birliği toplantıları gerçekleştirilmiştir.
 • 446 şirket “niyet mektubu” imzalayarak staj ve iş başı eğitim için İŞKUR’un veri tabanında yer almak istediğini beyan etmiş, 190 firma ile “iş birliği anlaşması” imzalanmıştır.
 • 43 ilin üniversiteleri, üniversite kulüpleri ve kariyer merkezlerini içeren bir veri tabanı oluşturulmuş, öğrencileri stajlara yönlendirmeye yönelik iş birliği anlaşmaları imzalanmıştır.

 

Hibe bileşeni kapsamında uygulama bölgelerinde yaşayan gençlere mesleki nitelik kazandırmaya veya var olan niteliklerini geliştirmeye yönelik olarak 24 milyon avroluk bir bütçe ile 127 hibe projesi yürütülmüştür. 2010 – 2011 yılları arasında uygulanan Program ile gençlerin iş gücü piyasasına girişlerine engel olan sıkıntıların giderilmesine, temel ve mesleki niteliklerinin geliştirilmesine ve taraflar arasında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmüştür.

 

 • 17 projede girişimcilik eğitimleri verilmiştir.
 • 12 projede, mesleki eğitimlere ek olarak, iş arama yöntemleri, kariyer koçluğu, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri gibi kişisel gelişim eğitimleri sağlanmıştır.

 • Bilgi teknolojilerine yönelik ECDL (European Computer Driving Licence), temel bilgisayar, sistem ve ağ uzmanlığı, bilgisayar operatörlüğü, mimari çizim programları, grafik tasarım eğitimleri sağlanmıştır.

 • Ofis elemanı yetiştirmeye yönelik bilgisayarlı muhasebe, büro yönetimi ve sekreterlik, tıp ve hukuk sekreterliği eğitimleri verilmiştir.

 • Teknik eleman yetiştirmeye yönelik doğalgaz, döşeme, kaynak, tesisat, yüzey kaplama, çatı kaplama eğitimleri sağlanmıştır.
 • Turizm sektörüne yönelik otelcilik, resepsiyon, rehberlik, aşçılık, yabancı dil gibi eğitimler sağlanmıştır.
 • Tekstil sektörüne yönelik el ve dikiş makineciliği, dokuma makineciliği, deri giyim dikişçiliği, giyim modelistliği, stilistlik, hazır giyim gibi alanlarda eğitimler verilmiştir.
 • Mobilyacılık sektörüne yönelik döşemecilik, boya, montaj ve tasarım alanlarında eğitimler sağlanmıştır.
 • Çocuk, hasta, yaşlı ve engelli bakımı, bahçıvanlık, cankurtaranlık, kuaförlük, güzellik uzmanlığı gibi eğitimler sağlanmıştır.
 • Mesleki nitelik kazandırılarak veya mesleki nitelikleri güncellenerek iş dünyasının talepleriyle uyumlu hale getirilen 12 bin 629 gencin;

o   2 bin 497’si istihdam edilmiş,

o   218’i kendi işini kurmuş,

o   6 bin 176’sı mesleki sertifika almış,

o   2 bin 768’i staj olanağı bulmuş,

o   5 bin 655’i danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden yararlanmıştır.


Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright 2017 by DotNetNuke Corporation