en-UStr-TR
24 Ocak, 2017
   
Projeler Projeler iqwettr

ÖNCELİK EKSENİ: EĞİTİM


 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI


OPERASYON HAKKINDA KISA BİLGİLER

• Tedbi̇r 2.2: Özellikle Mesleki ve Teknik Eğitimin İçeriğinin ve Niteliğinin İyileştirilmesi

• Operasyon: Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması

• Operasyon Faydalanıcısı: Milli Eğitim Bakanlığı

• Toplam Bütçesi̇: 24.9 Milyon € (% 15 ulusal katkı dahil)

• Uygulama Yeri: Tüm Türkiye

• Bileşenler: Hizmet - Mal Alımı - Hibe

• Bileşen Bütçeleri: Hizmet: 5.9 Milyon € – Mal Alımı: 3 Milyon € – Hibe: 16 Milyon € (Mal alımı ve Hibe bütçeleri öngörülen bütçelerdir.)
BİLEŞENLER HAKKINDA KISA BİLGİLER


HİZMET BİLEŞENİ

Özel Hedefler:

• Okul müdürleri, öğrenim koşulları, öğretmenler ve müfredatı ele alarak mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması

• Mesleki ve teknik eğitim sistemindeki farklı türdeki programlar arası dikey ve yatay geçişlerin kolaylaştırılarak eğitim sistemindeki esnekliği artırmak

• Mesleki ve teknik eğitimi öğrenciler için cazip hale getirmek

• Sosyal ortaklar, okullar, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile özel sector arasındaki işbirliğini desteklemek


MAL ALIMI BİLEŞENİ

  -Lot 2: Tarım, Hayvan Bakımı ve Gıda İşleme Ekipmanları
  -Lot 5: Bilgi İşlem ve Ofis Ekipmanları ve Elektrikli Aletler
  -Lot 8: Mekanik Üretim Ekipmanları

METEK-I – Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (MEB)

Operasyon, 5.9 Milyon Avroluk hizmet alımı ve 3 milyon Avroluk mal alımı olmak üzere iki bileşenden oluşmuştur.

Hizmet alım sözleşmesi kapsamındaki teknik yardım projesi  Mayıs 2012’de başlamış ve Mayıs 2015’te tamamlanmıştır.

Projenin amaçları:

 • Avrupa kalite güvence referans çerçevesiyle uyumlu Kalite Güvence Sisteminin geliştirilmesi
 • İş piyasası ve mesleki eğitim kurumları arasındaki işbirliğine yönelik mevcut yasal çerçevenin revize edilmesi
 • Adli uygulamalar, tarım, denizcilik ve sağlık alanlarında 4 modüler METEK müfredatının geliştirilmesi
 • Özellikle pilot okullardaki eğitim personeline eğitimler verilmesi
 • Orta öğretim ve sonrasındaki METEK kurumlarında mesleki ve kariyer hizmetlerinin iyileştirilmesi
 • İletişim stratejisinin geliştirilmesi

Proje kapsamında, mesleki ve teknik eğitimde okullar düzeyinde kalite uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve desteklemek, toplumda kalite kültürü konusunda farkındalık oluşturmak, müfredat geliştirmek, eğitici ve yönetici eğitimleri gibi konularda çok sayıda faaliyet gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Sistemi geliştirilerek Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’nın kuruluşuna yönelik destek verildi.

 


Mesleki ve teknik eğitimde kalite geliştirmeyi stratejik düzeyde desteklemek için yol haritası sunan Kalite Stratejisi ve Eylem Planı oluşturuldu.

Ulusal Kalite Sisteminin fonksiyonlarına göre nasıl yaygınlaştırılacağını aşama aşama gösteren ve kalite güvence sisteminin uygulanması sürecinde kurum ve kuruluşlar için rehberlik sağlayacak Öz Değerlendirme Rehberlik Kılavuzu ile Ulusal Kalite Referans ve Rehberlik Kılavuzu ilgili taraflarla yakın işbirliği içerisinde hazırlandı.

Mesleki ve teknik eğitim sisteminde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik 15 büyüme merkezindeki meslek yüksekokullarına ekipman desteği sağlaması ve mesleki eğitimin içeriğini ve kalitesini desteklemek amacıyla açılan hibe programları da METEK Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerdendir.

 

METEK Teknik Destek Projesi faaliyetleri çerçevesinde:

 • Taslak 91 meslek standardı hazırlandı.
 • Mezun izleme sisteminde yeni modeller (e-mezun) önerildi.
 • Müfredat geliştirme çalışmaları 3.698 katılımcıyla tamamlandı.
 • Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı eğitimlerine toplam 2.158 kişi katıldı.
 • Eğitici eğitimleri çerçevesinde 268 kişiye eğitimler verildi.
 • Kariyer ve tanıtım günleri kapsamında pilot illerde 3.029 öğretmen, öğrenci ve sektör temsilcisine ulaşıldı.
 • “Sektörle İşbirliği” seminerlerine özel sektör, öğrenci, okul ve sosyal ortaklardan 3.077 kişi iştirak etti.
 • “Sosyal Ortaklarla İşbirliği” konferansları 10 İlde 1.059 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
 • Proje kapsamında yaklaşık 19.000 katılımcıya yüz yüze ulaşıldı.

 

Mal Alımı kapsamındaki tedarik projesinde, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kilis, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat illerindeki 20 Meslek Yüksek Okulu ve Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM-http://metargem.meb.gov.tr)’nde kalite güvence koordinasyon biriminin kurulmasına destek olmak amacıyla gerekli ekipmanın temini amaçlamıştır.

Tıbbi eğitim malzemeleri, Tarım, Hayvan Bakımı ve Gıda İşleme Ekipmanları, IT, Ofis ve elektronik cihazlar, Mekanik Üretim Ekipmanları ile anaokulu eğitimine ait malzemelerin  kabul işlemleri 2015 yılı içinde tamamlanmıştır.

Web adresi: www.metek.meb.gov.tr

Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright 2017 by DotNetNuke Corporation