en-UStr-TR
24 Ocak, 2017
   
Projeler Projeler iertr

ÖNCELİK EKSENİ: EĞİTİM

 ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞMA ORANLARININ ARTIRILMASI OPERASYONU-1

OPERASYON HAKKINDA KISA BİLGİLER

• Tedbi̇r 2.1: Eğitimin önemi hakkındaki bilincin arttırılması ve başta kadınlar olmak üzere insan kaynaklarının geliştirilmesi ve iş piyasasına giriş için okullaşmanın arttırılması

• Operasyon: Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranlarının Arttırılması

• Operasyon Faydalanıcısı: Milli Eğitim Bakanlığı(Operasyonel Anlaşma imza tarihi: 8 Ekim 2009)

• Toplam Bütçesi̇: 16.2 Milyon € (% 15 ulusal katkı dahil)

• Uygulama Yeri̇: 12 NUTS-II Bölgesi - 43 İl ve Ankara

• Bi̇leşenleri̇: Hizmet – Mal Alımı - Hibe

• Bi̇leşen Bütçeleri̇: Hizmet: 4 Milyon € – Mal Alımı: 730 Bin € - Hibe: 11,5 Milyon €

• Operasyon Web Si̇tesi̇: kizlarinegitimi.meb.gov.tr/tr

BİLEŞENLER HAKKINDA KISA BİLGİLER


HİZMET BİLEŞENİ

Özel Hedefler:

• Alan araştırmaları yapmak, eğitimler vermek, çalıştaylar düzenlemek, eylem planları hazırlamak yoluyla rehberlik ve danışma hizmetlerinin revize edilmesi ve kalitesinin arttırılması

• Okul kayıt oranlarının takip edilmesine yönelik mevcut e-okul sisteminin geliştirilmesi

• Özellikle kız çocuklarının okul terklerinin ve devamsızlıklarının önlenmesi için önlemler alınması

• Ailelere ve çocukların okula kayıt ve devam için istekliliklerinin arttırılmasına yönelik teşviklerin sağlanması


MAL ALIMI BİLEŞENİ

Özel Hedefler:

• Operasyon kapsamındaki pilot illerde yer alan okulların fiziksel gereksinimlerinin karşılanması

  Bu kapsamda, alımı gerçekleştirilecek ekipman alımı 5 kısım (lot) altında düzenlenmiştir:
  -Lot 1: Bilgi İşlem Teknolojileri Ekipmanı
  -Lot 3: Beyaz Eşyalar
  -Lot 5: Gıda Teknolojileri Ekipmanı
  -Lot 6: Kozmetik ve Saç Bakım Eğitim Ekipmanı
  -Lot 7: Yemek ve İçecek Servis Ekipmanı


HİBE BİLEŞENİ

Özel Hedefler:

• Orta öğrenimde okula deva etmemiş veya devam etmeme riski taşıyan kızların tespit edilmesi

• Okul terklerinin ve okula devamsızlık nedenlerinin tespitine yönelik araştırmalar yapılması

• Ebeveynlerin çocuklarının okula kayıt edilmesi için ikna edilmesine yönelik olarak aile ziyaretleri ve toplantılar düzenlenmesi

• Okulu terk etmiş kızlara yönelik eğitim ve telafi kursları sağlanması

• Yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve medyanın da katılımıyla ailelerin kızların eğitiminin önemi konusunda farkındalığının arttırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi

Desteklenen Proje Sayısı: 89 

Uygulama Dönemi: Aralık 2010-Mayıs 2013

Tüm Projeleri İncelemek İçin Tıklayınız...

 KEP - Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Operasyonu (MEB)

(www.kizlarinegitimi.org)

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık kapsamında, kız çocuklarının eğitime katılımlarının artırılması ile istihdamlarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak uygulanmıştır. Operasyonun bütçesi yaklaşık 16 milyon avrodur. Operasyon üç bileşenden oluşmuştur. Mayıs 2011 - Mayıs 2012 tarihleri arasında uygulanan Özellikle Kız Çocuklarının okullaşma Oranının Artırılması Teknik Yardım Projesi ile operasyon hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek sağlanmıştır. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler için yaklaşık 4 milyon avro bütçe kullanılmıştır. Bu kapsamda,

 • Eğitim kurumlarında sunulan rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olarak 198 rehber öğretmen, bin 440 öğretmen ve rehber öğretmen, 430 üniversite öğrencisine eğitim verilmiştir.
 • 16 ilde 160 pilot okulda öğrenci destek programı uygulanmıştır.
 • 16 ilde 3 bin 828 ev ziyaret edilerek, 2 bin 790 çocuk eğitime kazandırılmıştır.
 • Bireysel ve grup rehberliği ve sınıf etkinlikleri yolu ile Öğrenci Destek Programı 8 bin 239 öğrenciye ulaşılmıştır.
 • Ulusal düzeyde yürütülen farkındalık kampanyası kapsamında Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Millî Eğitim Bakanı’nın rol aldığı spot filmler hazırlanmıştır.
 • Başta TV olmak üzere, 30 milyon kişiye farklı iletişim araçları yolu ile ulaşılmıştır.
 • Kız çocuklarının okullaşmasında 147 MEB İletişim Merkezi hakkında spot film hazırlanmıştır.
 • Spotun yayınlandığı sürede 147 iletişim merkezine yapılan bin 200’ün üzerindeki çağrının değerlendirmesiyle 800 çocuk örgün veya açıköğretime yönlendirilmiştir.
 • Adıyaman ve Kars illerinde kız çocuklarının okullaşmasının önemini dile getiren iki özgün beste yapılmıştır. Şanlıurfa, Bitlis ve Muş illerinde projenin temel mesajlarını içeren özgün oyunlar sahneye konulmuştur. Bingöl ilinde projenin temel mesajlarını içeren bir modern dans gösterisi sergilenmiştir.
 • Proje, 2012 yılı IPA Raporu’nda başarı hikayeleri arasında yer almıştır.

Hibe bileşeni ile Aralık 2010 - Aralık 2011 tarihleri arasında 10 milyon avro bütçe ile 89 proje yürütülerek kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması desteklenmiştir. Bu kapsamda,

 • Projeler kapsamında 10 bin 616 hane ziyaret edilmiş, aileleri kız çocuklarını okula göndermeye ikna etmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır.
 • Aileleri eğitim alanında bilinçlendirmek amacıyla seminerler ve eğitimler düzenlenmiştir. 13 bin 432 aile, kız çocuklarının eğitiminin önemi başlığıyla düzenlenen bilinçlendirme etkinliklerine katılmıştır.
 • Toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliklere 7 bin 397 kişi katılmıştır.
 • Kadınların ve kız çocuklarının temel ve mesleki niteliklerini artıracak başta okuma yazma olmak üzere, temel bilgisayar, temel İngilizce gibi eğitimler düzenlenmiştir.
 • Kız çocuklarına 7 bin 743 saat açık lise ve açık öğretim desteği sağlanmıştır. 4 bin 344 kız öğrenci ve 796 erkek öğrenci 46 bin 376 saat özel ders desteği almıştır.
 • 8 bin 146 öğrenci mesleki rehberlik ve benzeri hizmetlerden yararlanmıştır.
 • Bin 974 öğretmen ve rehber öğretmen kapasite gelişimi eğitimlerinden yararlanmış, 1624 eğitimci mesleki rehberlik hizmetleri eğitimlerine katılmıştır.
 • Yerel yönetimler, okullar, STK’lar ve sosyal ortaklar arasında kız çocuklarının eğitimine dair ortak çalışmalar sürdürülmesi amacıyla 37 adet protokol imzalanmıştır.
 • Kız çocuklarına yönelik resim, müzik, tiyatro, sinema gibi sosyal etkinlikler düzenlenmiştir. 5 bin 860 öğrenci kültür-sanat etkinliklerine katılmıştır.
 • 547 kız öğrenci sanat atölyelerinde 3 bin 360 saat süresince düzenlenen aktivitelere katılmıştır.
 • 3 adet spor kulübü, 23 akıllı sınıf, 26 etüt sınıfı ve 11 etkinlik alanı kurulmuştur.
 • 22 sınıf ve bir spor salonu yenilenmiştir.

Sonuç olarak;

 • 1390 kız çocuğunun ilköğretime, bin 403 kız çocuğunun liseye, 294 kız öğrencinin meslek lisesine devam etmesi sağlanmıştır.
 • 218 kız çocuğu ilköğretime kaydedilmiştir.
 • 2 bin 270 kız çocuğu açık liseye kaydedilmiştir.
 • 1462 kız çocuğu/kadın meslek ve meslek geliştirme eğitimleri almıştır.
 • Sağlanan eğitim desteği ile 568 kız öğrenci ve 47 erkek öğrenci SBS’yi kazanmıştır.
 • 36 meslek okulu ve yurtlarına donanım sağlanmıştır.

Tedarik projesiyle de 2 milyon avroluk bir bütçe kullanımı gerçekleştirilmiştir.

Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright 2017 by DotNetNuke Corporation