en-UStr-TR
19 Ocak, 2017

Programda yer alan tüm katılımcı ülkelerde programın koordinasyonundan sorumlu konsorsiyumla[1] iletişimi gerçekleştirmek ve ülke adına programı yürütmek üzere ulusal merkezler kurulmuştur. Ülkemiz adına çalışmaları yürütmekle sorumlu ulusal merkez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı çatısı altında oluşturulmuştur.

Ulusal merkezin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir;

 1. Konsorsiyumla iletişi gerçekleştirmek ve gerekli raporlamaları düzenli olarak konsorsiyuma iletmek.
 2. Programın yürütülmesi için gerekli test materyallerinin geliştirilmesine katkı sunmak.

 3. Konsorsiyum tarafından hazırlanan materyallerin ülke çapında kullanılabilmesi için gerekli çeviri ve adaptasyon sürecini gerçekleştirmek.

 4. Programın gerçekleştirilmesine yönelik örneklem çalışmasının tamamlamak.

 5. Programın yürütülmesi için gerekli bilişim sistemlerini geliştirmek ve işleyişini yürütmek.

 6. Proje kapsamında görüşmeler yapılarak testlerin gerçekleştirilmesi amacıyla saha sürecini koordine etmek ve tamamlamak.

 7. Projeyle ilgili uluslararası toplantılara katılım sağlamak.

PIAAC kapsamında Ülkemizde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi notu için tıklayınız.

     Pilot Çalışma

     Ana Çalışma[1] Program OECD Koordinatörlüğü’nde aşağıda yer alan şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum tarafından yürütülmektedir. Söz konusu konsorsiyum programın yürütülmesi sırasında uzman oldukları alanlara ait işlerin koordinasyonundan sorumludur.

 •   Eğitimsel Test Hizmetleri (ETS) - Amerika Birleşik Devletleri
 •   İstatistiksel Araştırma Kurumu (WESTAT) - Amerika Birleşik Devletleri
 •   Dilbilimsel Kalite Kontrol Merkezi (CAPSTAN) - Belçika
 •   Maastricht Üniversitesi İş Piyasası ve Eğitim Araştırma Merkezi (ROA) - Hollanda
 •   Sosyal Birimler Araştırma Merkezi (GESIS) - Almanya
 •   Uluslararası Alman Eğitim Araştırma Enstitüsü (DIPF) - Almanya
 •   Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Kurumu (IEA) – Almanya
 •   Kamu Araştırma Merkezi (CRP) – Lüksemburg

Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright 2017 by DotNetNuke Corporation