en-UStr-TR
19 Ocak, 2017
   

ULUSLARARASI YETİŞKİN BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ PROGRAMI

Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Eğitim Direktörlüğü (EDU) ile İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Direktörlüğü (DELSA) tarafından ortaklaşa koordine edilen ”Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı" (PIAAC), daha nitelikli işgücüne sahip olabilmek ve bu hususta karşılaşılan zorlukları yenebilmek adına ülkelerdeki mevcut çerçeveyi çizmeyi amaçlayan bir araştırma projesidir.

Program katılımcı ülkelerde 16-65 yaş grubundaki vatandaşlara; okuma-yazma becerileri, sayısal beceriler ve bilişim becerileri alanlarında çeşitli testler uygulanarak yürütülmektedir. Bu doğrultuda, yetişkinlerin eğitim seviyeleri ile işgücü piyasasındaki durumları değerlendirilerek, iş gücünün sahip olduğu becerilerin daha verimli ve etkili şekilde ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Pilot ve ana çalışmadan oluşan programda, pilot çalışma için en az 1500 ve ana çalışma için ise en az 5000 dolu mülakata ulaşılması hedeflenmektedir. Testler, örneklem yöntemiyle seçilecek hanelere, görevlendirilen kişilerin yaptığı ziyaretlerle ve her bir haneden bir vatandaşla bilgisayar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar kullanma becerisine sahip olmayan vatandaşlar ise çalışmayı basılı materyaller üzerinden yapmaktadır.

Piaac I. Tur

     Piaac I. Tur raporu için tıklayınız.

Piaac II. Tur

     Piaac II. Tur raporu için tıklayınız.

     Türkiye Ülke Notu (İngilizce) için tıklayınız.

     Türkiye Ülke Notu (Türkçe) için tıklayınız.

Piaac III. Tur

Türkiyede Piaac

     Ülkemizde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi notu için tıklayınız.

     Pilot Çalışma

     Ana Çalışma

 

Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright 2017 by DotNetNuke Corporation