en-UStr-TR
19 Ocak, 2017
   
Projeler Projeler_Detay

Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu - I

ÖNCELİK EKSENİ: HAYAT BOYU ÖĞRENME


• TEDBİR 3.1: Hayat boyu öğrenme konusunda uyumlu ve anlaşılır stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesi.

• OPERASYON: Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi

• OPERASYON FAYDALANICISI: Milli Eğitim Bakanlığı(Operasyonel Anlaşma imza tarihi: 8 Ekim 2009)

• TOPLAM BÜTÇESİ: 12.7 Milyon € (% 15 ulusal katkı dahil)

• UYGULAMA YERİ: 12 NUTS-II Bölgesi - 43 İl ve Ankara

• BİLEŞENLERİ: Hizmet – Mal Alımı - Hibe

• BİLEŞEN BÜTÇELERİ: Hizmet: 7.4 Milyon € – Mal Alımı: € 332.5 Bin € - Hibe: 5 Milyon €

• OPERASYON WEB SİTESİ: hayatboyu.meb.gov.tr/
BİLEŞENLER HAKKINDA KISA BİLGİLER


HİZMET BİLEŞENİ

Özel Hedefler:
• Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi ile uyumlu bir Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımının geliştirilmesi.
• Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımının yerel seviyede geliştirilmesi ve Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Stratejisinin uygulanması için yerel kapasitenin arttırılması.
• Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımında farkındalığın artırılmasına odaklanılması.


MAL ALIMI BİLEŞENİ

Özel Hedefler:
• Operasyon kapsamındaki pilot illerde yer alan okulların fiziksel gereksinimlerinin karşılanması
  Bu kapsamda, alımı gerçekleştirilecek ekipman alımı 2 kısım (lot) altında düzenlenmiştir:
  -Lot 1: Ofis Mobilyaları
  -Lot 2: Bilgi İşlem Teknolojileri Ekipmanı


HİBE BİLEŞENİ

Özel Hedefler:
• Hayat Boyu Öğrenme ile ilişkili tüm taraflar arasındaki işbirliğinin, diyalogun geliştirilmesinin ve ağ oluşturma sürecinin desteklenmesi.
• Eğitim öğretim kurumları ile sektörün; Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımıyla gerçekleştirilen farkındalık faaliyetleri uygulamaları yönünde teşvik edilmesi.
• 12 NUTS II Bölgesindeki yetişkinlerin (özellikle kadınların) temel becerileri ile temel mesleki becerilerinin geliştirilmesi yoluyla yerel özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bireyler ve müteşebbisler arasındaki hayat boyu öğrenme olanakları ile bireylerin yeterliliklerine dayalı istihdamın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi.

Desteklenen Proje Sayısı: 43
Uygulama Dönemi: Mayıs 2010- Mayıs 2011

Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright 2017 by DotNetNuke Corporation