en-UStr-TR
24 January, 2017
Ankara'nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması için Mal Alımı (Relaunch-Lot 1) (EuropeAid/136343/IH/SUP/TR)’e ilişkin yayınlanmıştır. ...

İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması için Mal Alımı (EuropeAid/136542/IH/SUP/TR)- İhale Duyurusu  ve İhale Dosyası yayımlanmıştır. İlgili b...

İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/003 sayılı, “İşletme Temsilcilerinin Bilgilendirilmesi, Danışma ve Kararlara Katılması” başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır...

İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/006 sayılı, “Avrupa Birliği’nde İşçilerin Başka Bir Üye Ülkede Geçici Görevlendirilmesi, İdari İşbirliği...

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında düzenlenen “İnsana Odaklan-Değişimi Yansıt” baş...

İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/007 sayılı, “Sosyal İşletmeler İçin Finans Piyasalarının Arz ve Talep Yönünü Güçlendirecek Faaliyetler&rd...

Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Mal Alımı-EuropeAid/136529/IH/SUP/TR (İhale İptal Duyurusu-Lo...

İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/001sayılı, “Sosyal Diyaloga Destek” başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2016’dır. T&u...

İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/008 sayılı, “Gençlik Garantisi (Youth Guarantee) Programına İlişkin Bilgi Paylaşımı ve Faaliyetlerin Gençlere Ulaştırılması&r...

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Program Otoritesi (İKG PRO) ve Sözleşme Makamı görevini yürüttüğü,...

Page 1 of 2
12
Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright (c) 2017 Human Resources Development Operating Structure (HRD OS)