en-UStr-TR
24 January, 2017
İKG PRO MIS Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/136370/IH/SER/TR) ihalesinin İhale Sonuç Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayın...

Eğitimde Teknoloji Kullanımını Arttırarak Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/136686/IH/SER/TR) İhale Sonuç Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgeler...

“TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması İçin Teknik Yardım(EuropeAid/136379/IH/SER/TR)” ihale sonuç duyurusu yayınlanmıştır. İlg...

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKG PRO)’nun Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olduğu, Mesleki Yeterlilik Kurumunun faydala...

Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/135304/IH/SER/TR)-İhale Sonu&cce...

Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Mal Alımı (EuropeAid/136529/IH/SUP/TR)-Düzeltme-3 ve İha...

Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Mal Alımı (EuropeAid/136529/IH/SUP/TR)-Önemli Duyuru yay...

İKG PRO ve Operasyon Faydalanıcılarının Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/136363/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak ...

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması için Teknik Destek (EuropeAid/134912/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgel...

Kariyer Hizmetlerinin Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli için Teknik Destek (EuropeAid/136494/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak iç...

Page 1 of 2
12
Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright (c) 2017 Human Resources Development Operating Structure (HRD OS)