en-UStr-TR
19 January, 2017
Kariyer ve Rehberlik Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Operasyonu Mal Alımı İhalesi (EuropeAid/136387/IH/SUP/TR)-Sonuç Duyuruları (Lot 1 ve Lot 2) yayınlanmıştır. İ...

Tekstil Sektöründe Eğitim ve Girişimcilik Hareketi için Teknik Yardım (EuropeAid/136543/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için bur...

Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu için İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli Operasyonu için Mal Alımı (Relaunch-2) (EuropeAid/133089/IH/SUP/TR)-Sonu&cce...

Muhasebeci pozisyonu için yapılan başvuruların Değerlendirme Komitesi tarafından idari ve teknik değerlendirilmesi sonucu, Burhan ÇALIŞKAN sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır....

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi–II (LLL-II) Hibe Programının (EuropeAid/136279/ID/ACT/TR) tam başvuru aşamasına ilişkin açıklamaları yayınlanmıştır. İlgili ...

Türkiye’de Şartlı Nakit Transferi Programının Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım” ihalesi Kısa Liste Duyurusu yayınlanmıştır (EuropeAid/136629/IH/SER/TR). İlgili belge...

2 Aralık 2015 tarihinde Ankara Swissotel'de yapılan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı 17. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı'nda, İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı...

İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/136631/IH/SER/TR) için Açıklamalar ve İhale Dosyasınd...

Ankara'nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması için Mal Alımı (EuropeAid/136343/IH/SUP/TR) İhale İptal Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belge...

Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Mal Alımı (EuropeAid/136529/IH/SUP/TR) için İhale Dosy...

Page 1 of 2
12
Ana Sayfa   |   İhale Duyuruları   |   PIAAC   |   EaSI   |   İletişim
Copyright (c) 2017 Human Resources Development Operating Structure (HRD OS)